Pirmā viesnīcu īpašo piedāvājumurezervācijas sistēma Latvijā

117

55

Viesnīcas

Īpašie piedāvājumi

Noteikumi un nosacījumi

 

SIA Hothotpack.com (Reģ.Nr.40103901657, adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058) nodrošina Lietotājam

Naktsmītņu pakalpojumu iegādi bez papildu komisijas maksas. Šajos noteikumos un nosacījumos ir

atrunāta Lietotāja, Starpnieka un Pārdevēja savstarpējā sadarbība. Šie noteikumi un nosacījumi ir

līgumisks pamats Lietotāja pirkumu veikšanai tiešsaistē caur Hothotpck.com nodrošināto mājas

lapu, aplikāciju vai citu platformu. Veicot rezervāciju, Lietotājs apstiprina, ka piekrīt šiem

Noteikumiem un nosacījumiem.

 

1. Noteikumos un nosacījumos izmantotie termini

Platforma - uzņēmuma Hothotpack.com un darījumu partneru tīmekļa vietnes, platformas, aplikācijas,

rīki, ar kuru palīdzību ir pieejams serviss.

Lietotājs – reģistrēts vai nereģistrēts interneta lietotājs

Starpnieks – SIA Hothotpack.com, Reģ.Nr.40103901657, juridiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058,

e-pasta adrese: info@hothotpack.com, tālrunis +37124422828

Pārdevējs – persona, kura piedāvā pārdošanai vai pārdod platformā pakalpojumus, vai Starpnieks,

ja Starpnieks pats pārdod platformās pakalpojumus savā vārdā. Pārdevēja nosaukums tiek norādīts

komerciālajā piedāvājumā.

Komerciālais piedāvājums – Pārdevēja piedāvātā un platformās izsludinātā iespēja iegādāties pakalpojumu.

Naktsmītne – vieta, kur Pārdevējs nodrošina Komerciālā piedāvājuma izpildi

2. Līgumattiecības

Starpnieks, izmantojot savas Platformas, piedāvā Lietotājam iespēju rezervēt un iegādāties Pārdevēja

pakalpojumus. Pārdevēja pakalpojumus nodrošina Pārdevējs. Ja Pārdevējs nenodrošina pirkuma apstiprinājumā

norādītos pakalpojumus, Lietotājam ir tiesības vērsties pie Starpnieka, un deleģēt pretenziju īstenošanu pret

Pārdevēju Lietotāja vietā.

3. Rezervēšana

Lietotāja rezervāciju Starpnieks nodod tālāk Pārdevējam, lai nodrošinātu rezervācijas izpildi. Rezervācijā obligāti

jānorāda persona, kura izmantos Pārdevēja pakalpojumus.

4. Apmaksa ar karti

Apmaksu Lietotājs var veikt, izmantojot savu debetkarti vai kredītkarti. Tāpēc veicot apmaksu nepieciešams

norādīt derīgu karti.

5. Līgums un maksāšana, piegāde

Vienošanās par izvēlētā pakalpojuma izmantošanu un rezervāciju starp Lietotāju un Pārdevēju stājas spēkā,

veicot apmaksu. Lietotājam ir tiesības izteikt pretenzijas Starpniekam par Starpnieka un Pārdevēja darbību,

tomēr ņemot vērā, ka atbildību par pakalpojuma izpildi vienpersoniski uzņemas Pārdevējs. Rezervācijas

apstiprinājumā norādīto maksu par Pārdevēja pakalpojumiem Lietotājs maksā Starpniekam. Rezervācijas

apstiprinājumu, pēc rezervēšanas veikšanas, Lietotājs saņem uz savas elektroniskās ierīces ekrāna, ar kuru

veikta rezervācija. Ar šo Lietotājs piekrīt, ka rezervācijas apstiprinājums var tikt nosūtīts uz Lietotāja norādīto

e-pasta adresi. Ja Starpnieka platformā Lietotājs ir izveidojis privāto kontu, tad Lietotāja rezervācijas ir

pieejamas sadaļā „Manas rezervācijas”.

6. Izmaiņas un atcelšana

Rezervācijas un pirkuma izmaiņas noteikumus nosaka katrs Pārdevējs atsevišķi. Veicot pirkumu, katrai

konkrētajai rezervācijai ir norādīti izmaiņu veikšanas noteikumi. Rezervācijas izmaiņas ir veicamas tikai Starpnieka

platformās. Ja Lietotājs neierodas Naktsmītnē atrunātajā laikā, maksa par pakalpojumu nevar tik atgriezta.

Rezervācijas atcelšana pēc norādītā termiņa nav iespējama (maksa par atcelšanu pēc norādītā termiņa ir rezervācijas cena 100% apmērā).

Situācijā, kad nepieciešams mainīt ierašanās datumu pēc rezervācijas apstiprinājumā norādītā termiņa bezmaksas ierašanās datuma maiņai, tiek piemērota maksa 15% apmērā no esošās rezervācijas maksas. Ierašanās datuma maiņa pēc rezervācijas apstiprinājumā norādītā termiņa nevar tikt garantēta un iespējama pēc pieejamības, kā arī ne vēlāk kā 24 stundas pirms ierašanās Naktsmītnē.

7. Datu aizsardzība

Reģistrējoties Hothotpack.com un/vai izmantojot Hothotpack.com platformas rezervējumu veikšanai Lietotājs

piekrīt personas datu apstrādei. Starpnieks izmanto tikai tādus Lietotāja personas datus, kuri nepieciešami

maksājuma un rezervējuma nodrošināšanai, un par kuriem Lietotājs devis savu piekrišanu. Lietotāja datu

nodošana trešajai personai iespējama tikai tad, ja tas nepieciešams Starpnieka pakalpojumu sniegšanai.

Reģistrējoties un / vai veicot rezervāciju Starpnieka Platformās, Lietotājs piekrīt turpmāku ziņu saņemšanai no

Hothotpack.com. No ziņu saņemšanas Lietotājs var atteikties, izmantojot savu privāto kontu Starpnieka

platformās vai sazinoties ar Starpnieka klientu servisu.

8. Lietotāju vērtējumi

Pēc Pārdevēju pakalpojumu izmantošanas Starpnieks klientiem nosūta automātisku aicinājumu novērtēt un

komentēt konkrēto Naktsmītni. Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja sniegtais vērtējums un komentāri tiks publiskoti.

Starpnieks patur tiesības nepamatojot rediģēt vai dzēst Lietotāja sniegto vērtējumu un komentārus, ja tie ir

nepatiesi, tiesības aizskaroši vai aizvainojoši. Hothotpack.com aicina iesniegt patiesus un objektīvus

Naktsmītņu vērtējumus.

9. Cenas un atlaižu piemērošana

Katra konkrētā piedāvājuma cenu iespējams apskatīt kalendārā. Kalendārā iespējams arī aplūkot,

kuri datumi ir pieejami, kuri aizņemti. Cenas visbiežak ir mainīgas gan pa sezonām, gan darba

dienām - brīvdienām. Atlaide piemērota ņemot vērā augstāko cenu pēdējo 6 mēnešu periodā,

ja kompleksā piedāvājuma pakalpojumi tiek iegādāti atsevišķi.

10. Dažādi

Programmatūra un visa Starpnieka platformās izvietotā informācija ir SIA Hothotpack.com īpašums. Šīs

informācijas izmantošanai ir autoru un/vai īpašnieku (tajā skaitā Pārdevēju) piekrišana. Bez rakstiskas

SIA Hothotpack.com atļaujas nevienam nav tiesības kopēt, izplatīt vai jebkā savādāk izmantot jebkuru

SIA Hothotpack.com Platformās pieejamo informāciju.

11. Kontaktinformācija

SIA Hothotpack.com, Reģ.Nr.40103901657

Juridiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, Latvija

E-pasta adrese: info@hothotpack.com

Tālrunis: +37124422828